ALC Talent-in!

Vrij spelen, vrij leren

Wat is een Agile Learning Center (ALC)?

De term Agile betekent behendig, lenig, of flexibel. Dit is essentieel: een ALC is een flexibele leeromgeving die zich aanpast aan de noden van leerlingen en hun omgeving. Dit heeft zijn gevolgen als we concreet willen beschrijven wat een ALC is. Sommige zaken staan centraal voor wat ALC’s zijn, terwijl andere elementen flexibel zijn en kunnen variëren per school. We gebruiken de metafoor van een boom om dit aspect van het ALC model duidelijker te illustreren.

 

The Agile Tree

 

De aarde en de wortels

De aarde waaruit we groeien is het vertrouwen. We hebben vertrouwen in de studenten, in elkaar, in iedereen.

De wortels van de boom worden gevormd door vier belangrijke basisprincipes:

  • Leren: Leren is natuurlijk. Het gebeurt continu.
  • Zelf-determinatie: Mensen leren het best als ze hun eigen beslissingen nemen – en kinderen zijn mensen!
  • Ervaring: Mensen leren meer van de cultuur en de omgeving waarin ze zich bevinden, dan van de inhoud die ze wordt geleerd.
  • Succes: Resultaat wordt bereikt door cycli van intentie, creatie, reflectie en delen.

 

De takken

De takken van de boom zijn twaalf leidende principes, die worden gebruikt om de theorie te vertalen in praktijk en idealen in actie. Elk van de nieuwe instrumenten en praktijken die ontwikkeld worden in een ALC is gebaseerd op deze principes. Zij vormen de bladeren van de boom.

 

Principes, de Agile takken

Eindeloos Spelen: Speel eindeloos, groei eindeloos. Spelen is een van de meest krachtige paden voor groei. Het concept van eindeloos spelen herinnert er ons aan dat spelen niet over winnen gaat; veranderende regels en grenzen maakt deel uit van het spel, waardoor spelers het spel van verregaande persoonlijke groei spelen, en voortdurend uitbreiden om nieuwe spelers en nieuwe grenzen te omarmen.

 

Wees Agile: Maak tools en praktijken flexibel, aanpasbaar, makkelijk om te veranderen … of terug te draaien. Te veel verandering in een keer kan desoriënterend zijn – probeer kleine wijzigingen in meerdere herhalingen om te zien wat er werkt.

 

Werk versterkend: Zorg ervoor dat de tools persoonlijke keuze en vrijheid ondersteunen, evenals de verantwoordelijkheid voor die keuzes. Iedereen moet de kans hebben om deel te nemen aan het ontwerpen en verbeteren van de structuren die hen begeleiden.

 

Cultuurvorming: Erken en gebruik het water waarin je zwemt. Wij vormen cultuur, en cultuur vormt ons. Een krachtige, positieve cultuur is de sterkste ondersteunende structuur die een leeromgeving kan hebben. Ontwikkel collectief bewustzijn in plaats van restrictieve regels. Bewuste cultuurvorming ondersteunt ook bewustzijn op andere gebieden.

 

Zichtbare feedback: Maak keuzes, patronen en uitkomsten zichtbaar voor deelnemers zodat ze hun toekomstige gedrag daarop kunnen afstemmen. Maak het impliciete expliciet en vergroot de transparantie. Dit versterkt en vergroot het vertrouwen tussen de leden van de groep.

 

Faciliteer: Verduidelijk, vereenvoudig en verbind. Creëer geen onnodige complexiteit. Zorg voor de samenhang die persoonlijke groei in een versterkte culturele context mogelijk maakt. Verbind de kinderen met de grotere sociale doelen van hun gemeenschap wanneer ze leerbronnen zoeken. Beperk het aantal tools of oefeningen, door voorkeur te geven aan diegene die meerdere principes en intenties combineren.

 

Ondersteuning: Zorg voor maximale ondersteuning met minimale inmenging. Als volwassenen hebben we vaak hulp nodig om onze doelen te bereiken en onze voornemens te vervullen; zo ook kinderen. Wij creëren ondersteunende structuren, praktijken, cultuur en omgevingen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat ondersteuning niet richtinggevend is – het betekent niet beslissingen nemen voor hen, of interveniëren en hun processen beheren. Ondersteuning die te veel ruimte inneemt wordt contraproductief.

 

Respecteer de tijd en ruimte van de ander: houd geen onnodige vergaderingen. Houd alle vergaderingen strak, productief en participatief. Respecteer afspraken, evenals geplande start- en eindtijden voor gebeurtenissen. Check voordat je werk voor iemand anders creëert. Wees voorzichtig over het opnemen van gedeelde ruimte.

 

Relatie: Wees echt. Accepteer. Respecteer verschillen. Een authentieke relatie is de basis van partnerschap, communicatie, samenwerking en vertrouwen tussen studenten en medewerkers. Ondersteun zelfexpressie, zelfkennis en zelfacceptatie, en laat de ervaring van een voedende relatie hun de kracht van onderlinge verbondenheid en gemeenschap leren.

 

Deel je ervaring: Zorg ervoor dat je de meerwaarde die je uit het leren haalt, kan tonen en delen. Gebruik tools om je vooruitgang op te volgen en te meten, maak documentatie (blogs, portefeuilles, afbeeldingen), en deel het met anderen.

 

360 graden leren: Omarm meerdere vormen van intelligentie en expressie, aanvaard verschillen in leerstijlen. Een functioneel onderwijs voor de wereld van vandaag moet zich richten op meer dan alleen leren van boeken, moet verder gaan dan tekstuele, numerieke, analytische of geheugen vaardigheden. Sociale, relationele, digitale en diverse andere vaardigheden zijn nu essentieel, en moeten erkend en ontwikkeld worden.

 

Veilige ruimte creëren: Zorg voor een omgeving van fysieke, sociale en emotionele veiligheid. Stel kritische grenzen vast en bewaak ze. Bevorder grote vrijheid binnen een passend kader van veiligheid en wettigheid, zodat de energie van kinderen kan worden vrijgemaakt om zich te concentreren op leren in plaats van op zichzelf beschermen.

Ik doe mee!

Ik schrijf me hier in